Aktiviteter

Udvidelse af legepladsen foråret 2021

Klint Bylaug har modtaget midler fra  Nordea fondens projekt " Her Bor Vi"


I foråret 2021 vil legepladsen blive udvidet, da vi har søgt midler hos Nordea Fondens "Her bor Vi" pulje

Vi har fået bevilliget 140.000 kr. til etablering af en shelter/grillhytte, samt 2 trampoliner og et sanse og læringsmiljø for de mindste. 

Der udover har bylauget får sponsoreret 25.000kr af Min købmand i Nyrup, som grundet Corona nedluking har søgt om at Bylauget kunne så økonomisk hjælp, grundet manglede indtægter i 2020.

Min Købmand i Nyrup har via Købmandsforeningen KFI kunne være sponsor for Klint Bylaug.

Disse penge vil sammen med beløbet fra Nordea Fonden gøre det muligt at planerne for udvidelse af legepladsen bliver mulig i 2021.


Projektets første spadestik blev taget lørdag den 20. februar 2021

Her blev der støbt fundament til shelter/grillhytten, samt udgravning til trampolinerne.

Ligeledes blev sanse og læringsmiljøet sat op.


Følg opførelsen af shelter/grillhytten og udvidelse af legepladsen her på siden og på vores facebook side - Klint Bylaug


trampolin udgravning
lærlingsmiljø
byggeplads
fundament

FASTELAVN


Afholdes hvert år Fastelavnssøndag med tøndeslagning for både børn og voksne

KRÆMMERMARKED


Afholdes en søndag i skolernes sommerferie.

Stadeplader skal bookes på forhånd hos Louise Jensen på mobil 20481303 ( gerne sms)

SANKT HANS BÅL


Sankt Hans Aften er der bål på Klint Havn

og Bylauget opstiller telt med salg af drikkelse og pølser. 

Klintvej 144, Klint

4500 Nykøbing Sj

Like Klint Bylaug på Facebook

Email:

louise125a@gmail.com